Categories
News

กลุ่มก่อการร้ายฉนวนกาซายิงจรวดหลังจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศ

กลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้ยิงจรวดมากกว่า 60 ลูกไปยังอิสราเอล หลังจากที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศหลายครั้งต่อเครื่องยิงจรวดของกลุ่มญิฮาด แพทย์ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 1 คนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก 1 คน ไม่มีรายงานการบาดเจ็บสาหัสใดๆ ในอิสราเอล ซึ่งกล่าวกันว่าจรวดส่วนใหญ่ถูกสกัดกั้น

เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากมีคน 15 คนในฉนวนกาซาเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ซึ่งรวมถึงผู้นำกลุ่มญิฮาด 3 คน ญิฮาดอิสลามสาบานว่าจะแก้แค้น แต่ไม่มีการยิงจรวดในชั่วข้ามคืน กลุ่มเตือนอิสราเอลให้คาดหวังปฏิกิริยาจากทุกที่ ทุกเวลา นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวว่า การยกระดับใดๆ จากกลุ่มติดอาวุธจะต้องพบกับการตอบโต้ที่รุนแรง